PazzBouw Breda onderhoudend in vastgoed
   
 
 
Disclaimer 
Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door PazzBouw. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. PazzBouw kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

PazzBouw kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy statement
De PazzBouw website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.

Inzamelen van informatie in log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. PazzBouw behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. PazzBouw kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van PazzBouw nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van PazzBouw worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van PazzBouw wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.